Aktualnie na stronie zaprezentowane są habity 143 zgromadzeń.

20 września 2009

Franciszkanie

Zakon Braci Mniejszych (OFM)
Ordo Fratrum Minorum
inne nazwy: bernardyni, reformaci

Data i miejsca założenia:
ok. 1207 rok - włochy

Założyciel:
św. Franciszek z Asyżu


Habit:
Brązowy habit z kapturem, przepasany białym sznurm z trzema węzłami.