Aktualnie na stronie zaprezentowane są habity 143 zgromadzeń.

30 stycznia 2010

Orioniści

Małe Dzieło Boskiej Opatrzności (FDP)
Parvum Opus Divinae Providentiae 
Piccola Opera della Divina Provvidenza (Orionini, Figli della Divina Provvidenza)
Little Work of Divine Providence (Sons of Divine Providence, Orionist Fathers)

Data i miejsce założenia:
1893 rok - Włochy

Założyciel:
św. Alojzy Orione

Habit:
Sutanna duchowieństwa diecezjalnego.