Aktualnie na stronie zaprezentowane są habity 143 zgromadzeń.

9 stycznia 2010

Salwatorianie

Towarzystwo Boskiego Zbawiciela (SDS)
Societas Divini Salvatoris

Data i miejsce założenia:
1881 rok - Włochy

Założyciel:
ks. Franciszek Maria od Krzyża Jordan

Habit:
Czarny habit przepasany czarnym sznurem (cingulum)