Aktualnie na stronie zaprezentowane są habity 143 zgromadzeń.

15 października 2010

Oblaci Maryi Niepokalanej

Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej (OMI)
Congregatio Missionariorum Oblatorum Sanctissimae et Immaculatae Virginis Mariae

Data i miejsca założenia:
1816 rok - Francja

Założyciel:
św. Eugeniusz de Mazenod

Habit:
Czarna sutanna przepasana czarnym pasem, za który zatknięty oblacki krzyż.