Aktualnie na stronie zaprezentowane są habity 143 zgromadzeń.

19 marca 2010

Chrystusowcy

Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej (TChr lub SChr)
Societas Christi pro Emigrantibus Polonis


Data i miejsce założenia:
1932 rok - Polska

Założyciele:
kard. August Hlond
ks. Ignacy Posadzy


Habit:
Sutanna duchowieństwa diecezjalnego.