Aktualnie na stronie zaprezentowane są habity 143 zgromadzeń.

31 marca 2010

Karmelici Bosi

Zakon Braci Bosych Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel (OCD)
Fratres Discalceatorum Ordinis Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo

Data i miejsce założenia:
1581 rok - Hiszpania

Założyciele:
św. Jan od Krzyża
św. Teresa od Jezusa


Habit:
Brązowy habit przepasany skórzanym paskiem z różańcem, brązowy szkaplerz, brązowy kaptur.