Aktualnie na stronie zaprezentowane są habity 143 zgromadzeń.

19 marca 2010

Karmelici

Zakon Braci Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel (OCarm)
Ordo Fratrum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo 
Order of the Brothers of Our Lady of Mount Carmel (Carmelites)
inna nazwa: karmelici trzewiczkowi

Data i miejsce założenia:
lata 1206-1214 - Ziemia Święta

Założyciele:
XIII-wieczni pustelnicy z Góry Karmel

Habit:
Ciemnobrązowy habit przepasany skórzanym paskiem; ciemnobrązowy szkaplerz i kaptur.