Aktualnie na stronie zaprezentowane są habity 143 zgromadzeń.

22 kwietnia 2010

Słudzy Jezusa

Stowarzyszenie Sług Jezusa i Niewolników Maryi

Data i miejsce założenia:
1991 rok - Meksyk

Założyciel:
br. Francisco María de la O Alatorre

Habit:
Biały habit przepasany brązowym skórzanym paskiem z różańcem; na piersi krzyż.