Aktualnie na stronie zaprezentowane są habity 143 zgromadzeń.

5 maja 2010

Barnabici

Zgromadzenie Księży Świętego Pawła - Barnabitów (CRSP)
Zgromadzenie Kleryków Regularnych Św. PawłaCongregatio Clericorum Regularium Sancti Pauli (Barnabitarum)
Chierici Regolari di San Paolo (Barnabiti)
Clerics Regular of Saint Paul (Barnabites)


Data i miejsce założenia:
1533 rok - Włochy

Założyciel:
św. Antoni Maria Zaccaria


Habit:
Czarny habit przepasany szerokim czarnym pasem.