Aktualnie na stronie zaprezentowane są habity 143 zgromadzeń.

11 czerwca 2010

Kanonicy Regularni Matki Odkupiciela

Mali Bracia Maryi Matki Odkupiciela (CRMR)
Petits Frères de Marie Mère du Rédempteur

Data i miejsce założenia:
1971 rok - Francja

Założycielka:
m. Marie de la Croix - Maria Nault


Habit:
Biały habit przepasany czarnym skórzanym paskiem; biały szkaplerz z kapturem.