Aktualnie na stronie zaprezentowane są habity 143 zgromadzeń.

29 grudnia 2012

Misjonarze Bożego Odkupienia

Zgromadzenie Misjonarzy Bożego Odkupienia (MDR)
Congregatio Missionariorum a Divina Redemptione
Missionari della Divina Redenzione
Missionaries of the Divine Redemption


Data i miejsce założenia:
1954 rok - Włochy

Założyciel:
ks. Arturo D'Onofrio

Habit:
Zwykła sutanna duchowieństwa diecezjalnego.